Geodatastyrelsen

Posted on Leave a commentPosted in nyheder

Fra april 2015 er jeg ansat i Geodatastyrelsens arkivenhed. Arbejdet omfatter især digitalisering af arkivalsk/historisk materiale, udbudsforretning og nyorganisering af Geodatastyrelsens digitale arkiv. Herunder Digitalisering af ældre grønlandske flyfoto. Skanning af GST’s samling af ca. 10.000 negativer fra 1930’erne. Billederne blev optaget i forbindelse 3-årsekspeditionen i 1931-34 ledet af Lauge Koch, Østgrønlandsekspeditionen i 1932 og […]

Historisk geografisk time-lapse

Posted on Leave a commentPosted in animation, kartografi, publikationer

I 2010 lavede jeg denne lille animation over Christianshavns historie. Din browser understøtter ikke frie videoformater. Se hvilke browsere der understøtter OGG her. Animationen er baseret på ejerlavsdata genereret i DigDag-projektet hvor jeg var ansat 2009-2012. Plus lidt orto-grafik fra Google. Animationen blev til en template for to andre time-lapse animationer, som blev produceret i […]

Heatmap

Posted on Leave a commentPosted in GIS, kartografi, web

Eksperimenterer lidt med heatmaps i Leaflet. Nedenfor ses hvor langt jeg er kommet. Har stadig lidt problemer med at få mouse-over info-boksen til at virke. Kortet viser befolkningstætheden pr kommune, vha. data fra Geodata Styrelsen og Danmarks Statistik. Pt er kortet blot en død geojson. Så næste skridt er at trække kortet direkte fra GST’s […]

Slankekur

Posted on Leave a commentPosted in nyheder

2014 har indtil videre været et rigtig godt år for mig, på trods af en lettere sporadisk beskæftigelsessituation. Først og fremmest har jeg nemlig brugt 2014 på at komme af med nogle kilo fedt der var kommet i overskud. Nærmere bestemt oppebar jeg en kampvægt på ca 110 kg da det så værst ud, og […]

Startet på nyt job

Posted on Leave a commentPosted in nyheder

Jeg er blevet ansat i NaturErhvervsstyrelsen. Stillingen er et vikariat med varighed indtil 31/12 2013. Arbejdet består i kontrol af marker i forbindelse med udbetaling af landbrugsstøtte. Bønderne indberetter deres marker og afgrøder via et web-GIS system. Stikprøver af disse oplysninger bliver hvert år kontrolleret af styrelsen primært via telekontrol i GIS, og eventuelt udtaget […]

mobil web-app

Posted on Leave a commentPosted in GIS, kartografi, web

I december 2012 gik jeg på kursus i den ædle kunst at producere mobile web-applikationer. Web-apps har den store fordel at de er baseret på almindelige web-teknologier som HTML, CSS og Javascript. Dermed kan applikationerne umiddelbart anvendes på alle de forskellige mobile platforme. På kurset hos IT-kompetence anvendte vi frameworket jQuery Mobile, der muligvis ikke […]