Startet på nyt job

Jeg er blevet ansat i NaturErhvervsstyrelsen. Stillingen er et vikariat med varighed indtil 31/12 2013.
Arbejdet består i kontrol af marker i forbindelse med udbetaling af landbrugsstøtte. Bønderne indberetter deres marker og afgrøder via et web-GIS system. Stikprøver af disse oplysninger bliver hvert år kontrolleret af styrelsen primært via telekontrol i GIS, og eventuelt udtaget til fysisk kontrol i marken.
Arbejdet udføres pt via PD-GIS (reminiscient af Plantedirektoratet) – en tilpasset variant af MapInfo der vedligeholdes af COWI. Kortgrundlaget for telekontrollen er aktuelle orto-fotos (både forår- og sommerserier) samt infrarøde satellitfotos der afslører klorofyl-indholdet af markens plantedække.

Leave a Reply