Heatmap

Posted on Leave a commentPosted in GIS, kartografi, web

Eksperimenterer lidt med heatmaps i Leaflet. Nedenfor ses hvor langt jeg er kommet. Har stadig lidt problemer med at få mouse-over info-boksen til at virke. Kortet viser befolkningstætheden pr kommune, vha. data fra Geodata Styrelsen og Danmarks Statistik. Pt er kortet blot en død geojson. Så næste skridt er at trække kortet direkte fra GST’s […]

mobil web-app

Posted on Leave a commentPosted in GIS, kartografi, web

I december 2012 gik jeg på kursus i den ædle kunst at producere mobile web-applikationer. Web-apps har den store fordel at de er baseret på almindelige web-teknologier som HTML, CSS og Javascript. Dermed kan applikationerne umiddelbart anvendes på alle de forskellige mobile platforme. På kurset hos IT-kompetence anvendte vi frameworket jQuery Mobile, der muligvis ikke […]

Københavnske matrikler på nettet

Posted on Leave a commentPosted in GIS, kartografi, web

De københavnske matrikelkort er kommet online på Københavns Stadsarkivs hjemmeside: http://www.stadsarkiv.dk/matrikelkort/ Kortet vises vha. google maps + google fusiontables. Der er mulighed for søge på matrikelnummer (men desværre ikke kvarter), samt nuværende gadenavne og husnumre. Naturlig vis kan der vælges mellem de fire tidssnit 1689, 1757, 1806 og 1860. Jeg synes kortene og korttjenesten giver […]

HisKis-nyheder

Posted on Leave a commentPosted in foredrag, kartografi, web

24. maj 2012 holdt jeg et foredrag på HisKIS-seminaret om historiske bykort. Min præsentation kan findes her. Ved samme lejlighed gik HisKIS-netværkets nye hjemmeside i luften. Jeg har stået for det meste af udviklingen, og jeg har officielt fået hvervet som webmaster. Filosofien bag hjemmesiden er ‘keep it simple’.