Category Archives: publikationer

Historisk geografisk time-lapse

I 2010 lavede jeg denne lille animation over Christianshavns historie.

Animationen er baseret på ejerlavsdata genereret i DigDag-projektet hvor jeg var ansat 2009-2012. Plus lidt orto-grafik fra Google.

Animationen blev til en template for to andre time-lapse animationer, som blev produceret i samarbejde med Ph.D. Peder Dam.

Genfundne fortidsminder på gamle kort

nhm2008Da jeg arbejdede på Nordjyllands Historiske Museum lavede Niels Haue og jeg et projekt om gravhøje på historiske kort. Det blev der en fin lille artikel ud af, som kan læses her.

Hvis man er interesseret i de data der ligger bag artiklen er man velkommen til at henvende sig til mig.

Mit vigtigste bidrag til projektet var bearbejdning, gennemgang og analyse af Original-1 kortene i NHMs ansvarsområde.

Projektet er mit første arbejde indenfor historisk kartografi.