Om mig

 

Jeg er uddannet i historie og samfundsfag på Aalborg Universitet. Her specialiserede jeg mig især i forskellige grene af politisk historie, hvilket mundede ud i specialet “Gadens parlament” om de udenomsparlamentariske venstrefløjsbevægelser og deres aktiviteter. Specialet blev til i samarbejde med Martin Christiansen.

Efter endt uddannelse fandt jeg min første beskæftigelse på Nordjyllands Historiske Museum, hvor jeg fik mulighed for at prøve kræfter med de mangeartede arbejdsopgaver på et museum, herunder genstandsregistrering, dokumentation, forskning og udstillingsopbygning. Mine opgaver lå primært indenfor arkæologi og historisk geografi, hvor jeg blev oplært i bl.a. kartografi og GIS.

Dette gav mig ballast og erfaring til mit næste job på Københavns Universitet, hvor jeg arbejdede ved DigDag-projektet, der havde til formål at opbygge et digitalt atlas over Danmarks administrative geografi igennem de seneste 400 år. Her beskæftigede jeg mig især med kortlægning og det kartografiske kildemateriale, og arbejdede også intensivt med opbygning af den relationsdatabase der binder hele projektet sammen.

Sammen med min private interesse for elektronik, software og web-formidling har min hidtidige karriere givet mig et solidt grundlag for at arbejde videre indenfor integration af historisk forskning og formidling med den nyeste informationsteknologi. Dette fik jeg rig mulighed for som arkivar hos Geodatastyrelsen/Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Pt arbejder jeg med fortidsminder i landskabet – især jord- og stendiger hos Slots- og Kulturstyrelsen.

I mine studieår investerede jeg megen energi i mit politiske engagement, hvor jeg primært var den der organiserede foreningsliv og aktiviteter, og fik tingene til at køre i det daglige.

Jeg er født 10. februar 1979 i Silkeborg, men jeg er opvokset i Storvorde nær ved Aalborg. Aalborg var hjemmebanen i mine ungdomsår.

Siden 2015 har jeg været gift med Chalotte, og sammen med hendes datter og vores fælles datter bor vi i et dejligt bindingværkshus i Gammel Lundby på Sydsjælland.

 

Leave a Reply