Stendiger

I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens projekt om opdatering af registeret over beskyttede sten- og jorddiger 2022-2024, er jeg ansvarlig for et pilotprojekt om registrering af hidtil uregistrerede stendiger.

Det landsdækkende projekt om en forbedret digeregistrering tager udgangspunkt i allerede kendte diger. Metoden fanger ikke de beskyttede stendiger, som ikke er kendte i dag. Fysisk besigtigelse er ofte nødvendigt for at afklare, om der er tale om et stendige. Det er imidlertid ikke realistisk at besigtige hele landet. Derfor er det nødvendigt at udvikle en metode, som kan mindske behovet for besigtigelser og samtidig sikre, at så mange stendiger som muligt bliver fundet og indtegnet i digeregistreringen.

Pilotprojektet skal resultere i en plan for at kortlægge de uregistrerede stendiger i hele landet.

Leave a Reply