Geodatastyrelsen

Fra april 2015 er jeg ansat i Geodatastyrelsens arkivenhed. Arbejdet omfatter især digitalisering af arkivalsk/historisk materiale, udbudsforretning og nyorganisering af Geodatastyrelsens digitale arkiv. Herunder

  • Digitalisering af ældre grønlandske flyfoto. Skanning af GST’s samling af ca. 10.000 negativer fra 1930’erne. Billederne blev optaget i forbindelse 3-årsekspeditionen i 1931-34 ledet af Lauge Koch, Østgrønlandsekspeditionen i 1932 og den 7. Thuleekspedition i 1932-33 under ledelse af Knud Rasmussen.
  • Digitalisering af ældre matrikulære sager fra perioden 1906-49. Papirarkiv på ca. 800 hyldemeter der bruges i GST’s sagsbehandling og af landinspektører. Yngre sager er digitaliseret i de såkaldte MAMA-projekter.

Leave a Reply