Københavnske matrikler på nettet

De københavnske matrikelkort er kommet online på Københavns Stadsarkivs hjemmeside:
http://www.stadsarkiv.dk/matrikelkort/
Kortet vises vha. google maps + google fusiontables. Der er mulighed for søge på matrikelnummer (men desværre ikke kvarter), samt nuværende gadenavne og husnumre. Naturlig vis kan der vælges mellem de fire tidssnit 1689, 1757, 1806 og 1860.

Jeg synes kortene og korttjenesten giver et virkelig fint indblik i Københavns udvikling. Og der skal herfra lyde stort bifald til Peder Dam der satte projektet i søen, studentermedhjælperne der satte strøm til de gamle kort og rekonstruktioner, de kloge teknikere på Københavns Stadsarkiv samt Helle Lindes Fond der financierede produktionen. Min egen rolle er meget lille ved siden af.

Leave a Reply