Portal2

Portal2 er en fortolkning af DigDag-portalen

Portal2 er produceret af Morten Wulff Pedersen. Al HTML/CSS/PHP kode er frit tilgængeligt (licenstype?).

Download siden som zip

Services

I "Kort" anvendes Kort & Matrikelstyrelsens WMS-service. koden er pt.:

<img id="img_ddkort" src="http://kortforsyningen.kms.dk/digdag?ignoreillegallayers=TRUE&transparent=TRUE&login=DIGDAG2&password=DIGDAG2&service=WMS&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=*PHP_POST*&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:25832&BBOX=713615,6171563,729447,6183437&WIDTH=800&HEIGHT=600&TIME=*PHP_POST*&sld=http://www.mwwwp.dk/portal2/mapstyle.xml">

LAYERS og TIME defineres i portalen af HTML input og hentes tilbage i service-linket med PHP, PHP-kaldene hedder

<?php echo $_POST["sogn"] . "," . $_POST["provsti"] . "," . $_POST["stift"] . "," . $_POST["kommune"] . "," . $_POST["sognekommune"] . "," . $_POST["koebstadskommune"] . "," . $_POST["gemeinde"] . "," . $_POST["gutzbezirk"] . "," . $_POST["region"] . "," . $_POST["amt"] . "," . $_POST["amtsraadskreds"] . "," . $_POST["len"] . "," . $_POST["kreis"] . "," . $_POST["kanzleigut"] . "," . $_POST["statsforvaltning"] . "," . $_POST["statsamt"] . "," . $_POST["stiftamt"] . "," . $_POST["retskreds"] . "," . $_POST["herred"] . "," . $_POST["birk"] . "," . $_POST["koebstad"] . "," . $_POST["forligskreds"] . "," . $_POST["landsretskreds"] . "," . $_POST["landsoverret"] . "," . $_POST["overret"] . "," . $_POST["amtsgericht"] . "," . $_POST["koog"] . "," . $_POST["stednavn"];?> og <?php echo $_POST["tid"] ?>

Servicen returnerer en .png med de definerede enhedstyper (LAYERS) og den definerede tid (TIME)

TIME er i input-formatet yyyy-mm-dd

LAYERS er en kommasepareret liste. En oversigt over tilgængelige LAYERS findes her