Køn bosætning

Posted on Posted in kartografi

00810_Slangerup
Stednavne fortæller os mange ting. Endelsen “-rup” er fx benævnelsen for en udflytterbebyggelse etableret i middelalderen. Jeg ved ikke hvorfra folkene der etablerede Kvinderup og Manderup udflyttede fra, men noget kunne tyde på at det var et meget uromantisk sted :-/

(Udsnit af Minoreret Sognekort over Slangerup Sogn)

Leave a Reply